fbpx

Contactgegevens

Studio A12
Telefoon: +31 (0)30 744 00 55
Email : info@studioa12.nl

Adres: Studio A12 – Bunnik (Utrecht)
Schoudermantel 52
Postbus 56, 3980 CB Bunnik

Huisregels Studio A12

 • Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels.
 • Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen 
 • Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen, welke voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie
 • Het is verboden om op het terrein, drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie
 • Je bent verplicht je jas in een locker op te bergen. Studio A12 B.V. is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van je persoonlijke spullen
 • De bezoeker stemt in met een preventieve fouillering en tas controle
 • Bezoekers verklaren op de hoogte te zijn van het aanwezig camerasysteem. Tevens verklaren zij zich akkoord met opnames
 • Studio A12 B.V. is gerechtigd om de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaarmaken. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein
Verder kan toegang geweigerd worden indien: 
 • Men jonger is dan 18 jaar, of zich niet kan legitimeren
 • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt 
 • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten 
 • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers
 • Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enig vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal daar onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie
 • Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze desnoods met toepassing van gepast geweld van het terrein worden verwijderd
 • De directie, de eigenaren van deze locatie dan wel personen die in deze onderneming werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden
 • Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Wanneer je deze niet bij je draagt, word je de toegang geweigerd
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie
 • Roken binnen de locatie is vanaf 01-07-08 bij de wet niet toegestaan. Je kunt wel terecht in de aangegeven rookruimtes
 • Bij het niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door het personeel, de beveiliging of politie, bij hinderlijk gedrag tegenover het personeel, de beveiliging en/of bezoekers, of bij luidruchtig gedrag op het terrein van Studio A12, maak je jezelf schuldig aan overtreding van artikel 461 van het Wetboek van strafrecht. Studio A12 B.V. zal in zo’n geval de politie op de hoogte brengen
Organiseer nu je event met toegangsbewijs